517320915023666

TDAH Uruguay - Psicoterapia y Coaching

Ansiedad - Depresión - TDAH. Prof. Fernando Bryt - Psicólogo

-

-

Pla de formació permanent

Curso d`Extenció universitària
Elaboració de programes per prevenir problemes emocionals i conductuals a l'escola


Durada: 20 hores

Introducción
Un gran percentatge dels problemes d'adaptació conductual i de rendiment acadèmic dels grups escolars estan relacionats amb problemes psicològics i neuropsicológics escassament detectats per pares, professors i pediatres.
Només un 10% dels nens que els pateixen són atesos. Fa deu anys, varis d'aquests trastorns no eren acceptats unànimement en la comunitat científica i eren atribuïts a distints factors; falta de motivació, mala educació familiar, poca intel·ligència, trets de caràcter, entre altres.
Avui en dia no només estan reconeguts per l'Organització Mundial de la Salut, sinó que es presenten com prioritat en la prevenció de la violència, el consum de drogues i el suïcidi en nens i adolescents. La seva detenció i maneig adequat millora el funcionament grupal i prevé conflictes escolars.
El fenomen de la inclusió o adaptació educativa als nens amb problemes psicològics (conductuals i emocionals) no ha estat suficientment abordat. Aquesta manca repercuteix, no només en acompliment acadèmic i l'adaptació conductual del nen amb problemes, sinó en tot el grup i en la pràctica docent.
No se'ls pot exigir als professors la inclusió educativa sense brindar-los eines i suport adequat per a poder portar-la a terme amb èxit. Es presentaran els principals problemes i trastorns psicològics de nens i adolescents, s'ensenyarà a detectar-los en el context escolar i es brindaran pautes per a la seva prevenció i abordatge en l'aula.
Les eines educatives de prevenció i abordatge estan basades en els models de mediació i resolució de conflictes, modificació de conducta i comunicació interpersonal (intel·ligència emocional).
El curs és coordinat per Programa Conviure. Promoció de salut mental mitjançant educació familiar en la comunitat educativa.

OBJECTIUS:
Capacitar als participants per a l'elaboració de programes senzills de promoció de salut mental en l'aula i l'escola

Mòdul 1. Problemes psicològics a l'escola

Programa

1. Els problemes psicològics i neuropsicològics (emocionals-conductuals) més freqüents en els nens i en els adolescents Es presentaran els principals problemes i trastorns psicològics en els nens i en els adolescents, s'ensenyarà a detectar-los en el context escolar i es donaran pautes de prevenció i abordatge en l'aula.

Ansietat
Depressió
Dèficit d'atenció i hiperactivitat
Trastorns de conducta
Trastorns de l'aprenentatge

2 Expectatives i atribucions de les conductes del menor. 3 Programes de promoció de la salut mental
Educació emocional
Resolució creativa de conflictes
Modificació de conducta a l'escola

Coordinació
Fernando Bryt. Psicòleg. Coordinador del Programa Conviure. Promoció de Salut mental mitjançant educació familiar en la comunitat educativa.

Destinataris
Mestres, psicòlegs, psicopedagogs, pedagogs, educadors socials, treballadors socials i altres professionals interessats en aquest camp. Estudiants de darrers cursos de les titulacions mencionades

Metodologia
Amb l'objectiu de facilitar el procés d'aprenentatge s'utilitzaran tècniques grupals; dramatizaciones i anàlisi de situacions dilemmaticas

Les trobades s'estructuraran en tres parts:
1) Transmissió de contingut
2) Treball en sub-grups
3) Discussió grupal